Na hotelke zdravo a výživne

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera  sa v školskom roku 2016/2017 na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zapojila do projektu zameraného na zdravý životný štýl Zdravie na tanieri 2016.

Cieľom projektu je vytváranie zdravého prostredia v škole, motivácia žiakov k správnym stravovacím návykom, k správnemu pitnému režimu, podpora odborných zručností v aplikovaní správnych výživových návykov.

Žiaci hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera a tanečníci folklórneho súboru Žito, ktorý  pôsobí pri hotelovej akadémii, natočili video s názvom Moje Aqua video. Chcú ním pôsobiť na svojich spolužiakov, aby uprednostňovali konzumáciu ovocia a zeleniny či pitie čistej vody ako náhrady za sladené nápoje a iné nezdravé potraviny. Video je sprístupnené aj verejnosti prostredníctvom televízie Karpaty a web stránky školy.

Ďalšou aktivitou k správnemu pitnému režimu je nainštalovanie výdajníkov vody v priestoroch školy s možnosťou prípravy čajov, studených a teplých nápojov.

Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali na hodinách praktického vyučovania prípravu jedál a nápojov z ovocia a zeleniny. Zdravé a výživné jedlá,  ovocné a zeleninové šaláty, smoothie prezentovali svojim spolužiakom v priestoroch školy s možnosťou ich degustácie.

V aule školy sa uskutočnila pre žiakov 2. ročníka prednáška zameraná na minerálne vody a ich vplyv na zdravie jednotlivca. Žiaci mali možnosť porovnať vzorky jednotlivých minerálnych vôd,  ich zloženie, pôvod a zaradenie v pitnom režime.

Hoci realizácia aktivít projektu trvala len niekoľko mesiacov, veríme, že odozvy v návykoch žiakov vzhľadom na výživu o ich vzťahu k zdravému životnému štýlu zostanú v ich mysliach oveľa dlhšie.

https://www.zpiestan.sk/reklama/na-hotelke-zdravo-a-vyzivne/