Konzultačné hodiny

KONZULTAČNÉ HODINY


Priezvisko Meno deň hodina
Mgr. Agnetová Katarína štvrtok 10.50 - 11.35
Ing. Baďurová Jana piatok 09.45 - 10.30
Mgr. Benedikovičová Gabriela streda 09.45 - 10.30
PaedDr. Berlanský Peter piatok 09.45 - 10.30
Mgr. Bernátová Eva pondelok 10.50 - 11.35
Ing. Blaškovič Ladislav utorok 13.25 - 14.10
Mgr. Burzalová Silvia pondelok 10.50  -11.35

Ceperko Ján pondelok 12.35 - 13.20
Ing. Dalošová Daniela piatok 10.50 - 11.35
Mgr. Danková Miroslava štvrtok 09.45 - 10.30
Mgr. Drahovská Tatiana utorok 10.50 - 11.35
Mgr. Drobná Alexandra pondelok 08.50 - 09.45
Mgr. Elčík Milan streda 10.50 - 11.35
Ing. Fialová Ľudmila utorok 11.45 - 12.30
Mgr. Gábrišová Marcela utorok 08.50 - 09.35

Groman František streda 10.50 - 11.35
Mgr. Grúňová Elena štvrtok 08.50 - 09.35
Ing. Janok Peter utorok 11.45 - 12.30
Mgr. Jánošíková Diana utorok 10.50 - 11.35
Ing. Jánošková Dana štvrtok 09.45 - 10.30
Mgr. Kamasová Jana utorok 12.35 - 13.20
Mgr. Kolláriková Andrea pondelok 08.50 - 09.35
Mgr. Kollárová Viera utorok 11.45 - 12.30
Mgr. Kopál Richard pondelok 12.35 - 13.20
RNDr. Kusendová Alica utorok 08.50 - 09.35
Ing. Lipková Alena streda 12.35 - 13.20
Mgr. Luknárová Zuzana piatok 09.45 - 10.30
Mgr. Mašková Lucia štvrtok 10.50 - 11.35
Ing. Micháleková Daniela streda 08.45 - 09.30
Ing. Miklovič Ivan streda 09.45 - 10.30
Ing. Miksová Nataša pondelok 09.45 - 10.30
PaedDr. Mišániová Mária streda 12.35 - 13.20
Ing. Padošová Dagmar utorok 10.50 - 11.35
Ing. Petroffová Anna streda 08.00 - 08.45
Mgr. Petrušková Žaneta pondelok 09.45 - 10.30
Ing. Rumanová Miroslava pondelok 08.50 - 09.35
Ing. Sedláková Katarína pondelok 10.50 - 11.35

Schwarzbacherová Paula štvrtok 12.35 - 13.20
Ing. Sklárová Elena utorok 08.50 - 09.35
Mgr. Šandriková Jana utorok 10.50 - 11.35
Ing. Šišková Silvia štvrtok 09.45 - 10.30
Mgr. Školková Andrea streda 08.00 - 08.45
Bc. Španárová Zuzana streda 12.35 - 13.20
Mgr. Urbanová Dagmar utorok 09.45 - 10.30
PaedDr. Vašek Jaroslav pondelok 12.35 - 13.20
PhDr. Viečoreková Terézia piatok 09.45 - 10.30
Ing. Zelenayová Erika streda 11.45 - 12.30
PaedDr. Zelenayová Iveta streda 09.45 - 10.30
Ing. Žažová Edita utorok 10.50 - 11.35