Konzultačné hodiny


Meno Priezvisko
Deň: Konzultačné hodiny:
Mgr. Katarína Agnetová
pondelok 11.45 - 12.30
Ing. Jana Baďurová
pondelok 09.50 - 11.30
Mgr. Gabriela Benedikovičová
štvrtok 10.50 - 11.35
PaedDr. Peter Berlanský PhD. pondelok
09.45 - 10.30
Mgr. Eva Bernátová
streda 11.45 - 12.30
Ing. Ladislav BlaškovičJán Ceperko
pondelok 12.35 - 13.20
Ing. Daniela Dalošová
pondelok 11.45 - 12.30
Mgr. Miroslava Danková PhD. utorok 09.45 - 10.30
Mgr. Tatiana Drahovská
štvrtok 09.50 - 10.30
Mgr. Alexandra Drobná
piatok 08.50 - 09.35
Mgr. Milan Elčík
piatok
09.45 - 10.30
Ing. Ľudmila Fialová
utorok 14.15 - 15.00
Mgr. Marcela Gábrišová
štvrtok 10.50 - 11.35

František Groman
štvrtok 12.35 - 13.20
Mgr. Elena Grúňová
streda 10.50 - 11.35
Ing. Peter Janok
utorok 11.45 - 12.30
Mgr. Diana Jánošíková
štvrtok 08.50 - 09.35
Mgr. Milan Jelenek
pondelok 08.50 - 09.35
Mgr. Jana Kamasová
utorok 10.50 - 11.35
Mgr. Andrea Kolláriková
pondelok 10.50 - 11.35
Mgr. Viera Kollárová
streda 09.45 - 10.30
Mgr. Richard Kopál
pondelok
10.50 - 11.35
RNDr. Alica Kusendová
streda
09.45 - 10.30
Mgr. Adriana Lányi
pondelok
12.35 - 13.20
Ing. Alena Lipková
štvrtok 13.25 - 14.10
Mgr. Zuzana Luknárová
pondelok 09.45 - 10.30
Mgr. Lucia Mašková
štvrtok 09.45 - 10.30
Ing. Daniela Micháleková
pondelok 12.35 - 13.20
Ing. Ivan Miklovič
pondelok 10.50 - 11.35
Ing. Nataša Miksová
pondelok 10.50 - 11.35
Ing. Dagmar Padošová
utorok 10.50 - 11.35
Ing. Anna Petroffová
streda
09.45 - 10.30
Mgr. Žaneta Petrušková
piatok 11.45 - 12.30
Bc. Mária Repíková
utorok 12.35 - 13.20
Ing. Miroslava Rumanová
utorok 11.45 - 12.30
Ing. Katarína Sedláková
pondelok 12.35 - 13.20

Paula Schwarzbacherová
pondelok 09.45 - 10.30
Ing. Elena Sklárová
pondelok 10.50 - 11.35
Mgr. Jana Šandriková
utorok 11.45 - 12.30
Ing. Silvia Šišková
pondelok 10.50 - 11.35
Mgr. Andrea Školková
streda 11.45 - 12.30
Bc. Zuzana Španárová
pondelok 12.35 - 13.20
Mgr. Dagmar Urbanová
pondelok 09.45 - 10.30
PaedDr. Jaroslav Vašek
piatok
08.00 - 08.45
PhDr. Terézia Viečoreková
utorok 08.50 - 09.35
Ing. Erika Zelenayová
pondelok 12.35 - 13.20
PaedDr. Iveta Zelenayová
pondelok 10.45 - 11.45
Ing. Edita Žažová
utorok 10.50 - 11.35