Matematická súťaž Klokan

Do súťaže sa v školskom roku 2011/2012 zapojilo 50 žiakov prvého až tretieho ročníka. V kategórii Kadet súťažilo 35 žiakov, v kategórii Junior 15 žiakov.

V kategórii Kadet boli úspešní riešitelia 4 žiaci, najviac bodov získal Peter Topor z II.B triedy s percentilom 93,1, poradie na Slovensku 259. - 278.

V kategórii Junior boli úspešní 2 žiaci, najviac bodov získal Matúš Pavlovič z III.C triedy s percentilom 94,4, umiestnenie na Slovensku 158. - 168.