AHOL CUP 2019 Ostrava

AHOL CUP 2019 v Ostrave pre hotelákov opäť úspešný !!
Matej Janíček 3. najlepších Tea tender, Sebastián Ozimák 2. najlepši barman. Johny Fuksa vyhlásený ako najlepši barista spoločnosťou Zanzibar s Sebastián Ozimak taktiež najlepši barman podľa spoločnosti Zanzibar. Aj ostatní výborne výkony - Bianka Šmatláková, Veronika Trnková, Jakub Matejovič a Adrian Anda !
Ďakujeme za skvelú prípravu Paule Schwarzbacherovej a Milanovi Elčíkovi !