Aj použitá zubná kefka sa dá ďalej použiť

V našej SOČ sa zaoberáme možnosťami opätovného využívania už použitých materiálov.

Niekoľko významných firiem sa snaží o opätovné použitie „odpadov“ a medzi nimi je aj spoločnosť CURAPROX, ktorá z použitých zubných kefiek dokáže vytvárať ďalšie výrobky. Z tohto dôvodu je možné pri nákupe v predajniach CURAPROX-u vrátiť použitú zubnú kefku a z ceny novej vám odpočítajú 0,05 €.

Ďalšou možnosťou je, že kefku odovzdáte do zberných boxov priamo v škole. Školy, ktoré sa zapojili do projektu v r. 2018 mali  možnosť získať smetné koše vyrobené z tých to kefiek.

Všetci by sme mali viac rozmýšľať nad možnosťami opätovného využitia „odpadov“, pretože zdroje, z ktorých dnes vyrábame sú vyčerpateľné a v budúcnosti budú ekonomike chýbať. Preto sme sa aj my rozhodli urobiť zbierku kefiek v našej škole.

Zberné boxy nájdete pri školskej službe na prízemí hlavnej budovy. Sú dva – do jedného patria kefky značky CURAPROX, ktoré sa recyklujú jednoduchšie, do druhého dajte kefky iných značiek.

Ďakujeme, že týmto spôsobom prispejete k ochrane životného prostredia.

 

 

Dominik Fabian V.C