DUÁLNE VZDELÁVANIE - 2020/2021 - info pre uchádzačov

Oznamujeme uchádzačom o štúdium v školskom roku 2020/2021 a ich  zákonným zástupcom, že Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia začína od školského roku 2020/2021 vzdelávať aj v systéme DUÁLNEHO VZDELÁVANIA!!

Ako sme Vás informovali počas podujatí GASTRO VIANOCE 2019 a Dni otvorených dverí bude možnosť pre budúcich prvákov už reálne získavať odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania .

S nasledovnými hotelovými zariadeniami plánuje škola uzavrieť v školskom roku 2020/2021 zmluvu o duálnom vzdelávaní:

-          ENSANA Piešťany – Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany

-          Hotel PARK Piešťany

-          ZUCKMANN VILLA Piešťany

-          Hotel Park Avenue Piešťany

-          Hotel MÁJ Piešťany

-          Penzión DIANA Piešťany

 

V zmysle Kritérií pre prijatie uchádzačov na denné štúdium študijného odboru 6323 K hotelová akadémia môže získať uchádzač až 80 bodov za nasledovné:

Duálne vzdelávanie

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané zamestnávateľom pre uchádzača, s ktorým zamestnávateľ plánuje pre školský rok 2020/2021 uzatvoriť Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Uvedené potvrdenie zákonný zástupca pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí riaditeľovi  Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch mailom na mail blaskovic.ladislav@gmail.com, prípadne poštou do 19. mája 2020.

Odporúčame zákonným zástupcom, aby sa obrátili na uvedených zamestnávateľov a komunikovali o možnosti duálneho vzdelávania v ich hotelovom zariadení a doručili potvrdenie do 19.05.2020 na mailovú adresu.

Podporu pre štúdium v systéme duálneho vzdelávania deklaruje výrazne aj zriaďovateľ školy Trnavský samosprávny kraj. Výhody pre žiakov duálneho vzdelávania zo strany Trnavkého samosprávneho kraja môžete nájsť v nasledovnom linku - https://www.trnava-vuc.sk/12218-sk/dualne-vzdelavanie/.

 

Tešíme sa na všetkých nových prvákov - hotelákov v školskom roku 2020/2021!