Ekohoteláci vytvorili živú zelenú stenu

V rámci projektu „Klíma nás spája“, ktorý financovala spoločnosť DM drogerie markt,  vznikla  v záhradnom areáli Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera vertikálna zelená stena. Úspešná realizácia bola výsledkom spolupráce lektorov CEEV Živica, koordinátorky projektu zo spoločnosti DM drogerie markt, pedagógov a žiakov našej školy. Ako základný konštrukčný prvok sme využili pôvodné kamenné terasové kvetináče, do ktorých boli zasadené rôzne druhy kompaktne rastúcich rastlín. Podarilo sa nám esteticky pozdvihnúť priestor a vizuálne oddeliť nádoby na odpad od príjazdovej komunikácie a bylinkovej záhradky. Pritom sme spojili príjemné s užitočným. Zrevitalizovali sme časť záhradného areálu, získali sme vedomosti o tvorbe vertikálnej steny a spopularizovali environmentálne aktivity pre žiakov a zamestnancov školy.

Zelené steny zvlhčujú prostredie a pomáhajú vytvárať v exteriéri biotop pre ďalšie organizmy, ako sú chrobáky, motýle, či drobné vtáctvo. Rovnako zlepšujú mikroklimatické podmienky a tepelné pomery a pozitívne vplývajú na psychiku človeka. Ide aj o vizuálnu stránku, ktorá predstavuje stále nový a živý originál.