GLOBSEC 2018

Naši žiaci z tried 4. C a 4. D sa stali súčasťou medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2018. Zbierali cenné skúsenosti pri organizáciii a priebehu  recepcie pre 350 účastníkov konferencie, ktorá sa konala v krásnych priestoroch bratislavskej Reduty.