Hoteláci na prestížnom podujatí

Viac ako 100 hotelákov sa zúčastnilo 22. 10. 2018 – 23. 10. 2018  na prestížnom podujatí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, kde realizovali servis počas slávnostného gastronomicko-spoločenského podujatia banket a ďalších sprievodných podujatí.  Záštitu nad podujatím a hostiteľom bol minister zahraničných veci pán Miroslav Lajčák a zúčastnilo sa viac ako 200 generálnych konzulov z celého sveta.