Hoteláci opäť víťazili !

Novú súťažnú baristickú sezónu naštartovali hoteláci z Piešťan skvelo!!
Vladimír Hrdý v celkovom poradí 1. miesto, Sára Cagáňová opäť 1. miesto v kategórii prvákov a Dávid Omelka pripravil najlepši nápoj a najlepšiu techniku!
Gratulujeme a sme hrdi za úžasnú reprezentáciu!
Ďakujeme prof. Elčíkovi za motiváciu a prípravu študentov!!!