Hotelák celoslovenským víťazom SOČ

Aj v školskom roku 2020/2021 sa usktočnila celoštátna prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti a prezentovať mohli 3 hoteláci v 3 rôznych odboroch.

Víťazom v odbore 08 cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia sa stal Matej JANÍČEK s prácou Čaj o piatej. Matej sa čaju venoval počas celého štúdia a jeho práca bola skutočne krásnym školským vyústením jeho vedomostí.

ĎAKUJEM konzultantke Ing. Anne Petroffovej za úžasnú pomoc a nadšenie a Mgr. Milanovi Elčíkovi za zanietenú prácu a motiváciu Mateja k práci s čajom.

Výborne reprezentolvali našu skolu aj Matúš Janík s prácou o Japonsku v odbore Problematika voľného času a Sebastíán Ozimák sa venoval v odbore Ekonomika a riadenie Participácii rozpočtu.

Poďakovanie patrí ich konzultantkám Ing. Miroslave Rumanovej a Ing. Elene Sklárovej.