KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI 2022

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 2022 v znamení víťazstiev HOTELÁKOV z Piešťan!
Aj v tomto školskom roku reprezentovalo 5 prác na Krajskej prehliadke SOČ a všetkých 5 získalo medailové umiestnenia!!!
Odbor 01 problematika voľného času -
1. miesto - Sofia Pňakovičová, Sandra Rusová a Paulína Bačová
Odbor 08 cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
1. miesto - Vladimír Hrdý
2. miesto - Terézia Budkeová
Odbor 15 Ekonomika a riadenie
1. miesto - Ľubica  Jurovatá, Lukáš Bulla
2. miesto - Ema Endelová

Ďakujem kolegyniam Anne Petroffovej, Elene Sklárovej a Miroslave Rumanovej za úžasné konzultácie!

Všetci postupujú na Celoštátnu prehliadku SOČ do Bardejova a na konci apríla budú reprezentovať so svojimi prácami HOTELKU a Trnavský kraj!

GRATULUJEME a sme hrdí!!!