Kritériá pre prijatie uchádzačov Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany rozhodol o nasledovných kritériách pre prijatie uchádzačov na denné štúdium študijného odboru 6323 K hotelová akadémia školský rok 2020/2021 - kritériá pre prijatie TU

 

a o kritériách pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 v študijnom odbore 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií - vyššie odborné štúdium - kritériá pre prijatie TU