KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE ŠK.ROK 2022/2023

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany rozhodol o kritériách pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia

Kritériá pre prijímacie konanie TU