O kvapku lepší hoteláci

Výborné jedlo, miešané nápoje, skvelý kultúrny program a vynikajúca nálada - to bol tohtoročný príspevok hotelákov k otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Naša akcia O kvapku lepší hoteláci mala hlavne charitatívny rozmer - výťažok z predaja poputuje na konto podpory liečby detí s onkologickým ochorením. Ďakujeme všetkým umelcom, ktorí na hoteláckom pódiu vystúpili bez nároku na honorár a všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia podieľali.