OBSE

Hoteláci z Piešťan boli počas prvého decembrového týždňa súčasťou Ministrialu OBSE v rámci predsedníctva Slovenskej republiky OBSE v roku 2019!
Viac ako 200 študentov bolo v teame, ktorý zabezpečoval servis pre významné osobnosti OBSE!
Ďakujeme Ministerstvu zahraničných veci a európskych záležitosti za dôveru a príležitosť!!