Olympijský deň

Dňa 24.06.2019 sme na našej škole  za podpory Slovenského olympijského výboru zorganizovali pre žiakov 1. ročníka Olympijský deň. Otvorenia sa zúčastnil predseda Trnavského olympijského klubu pán Ján Godál. Po otvorení nasledovala prednáška o zdravej a športovej výžive a zdravom životnom štýle.  Prednášal študent  IV.C triedy Adam Minarech.

Chlapci súťažili medzi triedami vo futbale na viacúčelovom ihrisku, dievčatá vo vybíjanej v telocvični a ostatní študenti mali outdoorové aktivity (octago, bedminton, volejbal, freezby, discgolf).

Poradie tried vo futbale – 1. miesto I.C, 2. miesto I.B, 3. miesto I.D, 4. miesto I.A.

Poradie tried vo vybíjanej – 1. miesto I.B, 2. miesto I.A, 3. miesto I.C, 4. miesto I.D.