Organizačné pokyny - OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Vážení kolegovia, milí študenti,

veríme, že ste si počas mesiaca júl a august dostatočne oddýchli a spolu s nami sa tešíte na školský rok 2022/2023.

Stretneme sa v kmeňových triedach 05.09.2022 o 08.00 hod. a následne začne o 08.30 hod. v prípade priaznivého počasia v exteriéri slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023.

Po ukončení slávnostného otvorenia budú pokračovať triednické hodiny. Triednické hodiny plánujeme realizovať aj 06.09.2022 počas 1.-2. vyučovacej hodiny.

Dňa 06.09.2022 3. vyučovacou hodinou začne vyučovanie podľa platného rozvrhu, resp. podľa organizačného zabezpečenia dňa.

Upozorňujeme triedu III. A, že dňa 05.09.2022 budú mať odbornú prax v školskej jedálni.

Upozorňujeme študentov, že 05.09.2022 sa bude podávať strava iba študentom ubytovaným v Školskom internáte.

Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa ubytujú dňa 04.09.2022 v čase 15.00 hod. - 20.00 hod..

Pred príchodom do školy, resp. školského internátu zákonní zástupcovia/plnoletí študenti vypíšu tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, resp. vytlačia a podpíšu nasledovného linku  - Zelená otvoreným školám | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) - príloha číslo 1.

Tešíme sa na stretnutie so všetkými kolegami a študentami!

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy