OZNAM - aktualizované 24.03.2020

Vážení rodičia a žiaci,

v súvislosti s usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva bude po súčasnom prerušení vyučovania prerušené od 30. marca 2020 do ODVOLANIA!

Počas tohto obdobia budú učitelia zasielať pokyny žiakom na štúdium elektronickou formou najmä prostredníctvom Edupage.

 

Informácie pre žiakov 5. ročníka

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne a náhradnom termíne v školskom roku 2019/2020 sa RUŠÍ!

Ústna forma internej časti sa uskutoční 14 dní po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.06.2020.

 

Informácie pre záujemcov o štúdium

Prihlášky na stredné školy bude možné podávať do 15.05.2020, pričom nie je potrebné potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. 06. 2020.

 

O ďalších prípadných zmenách budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a správ Edupage.

 

Všetkým prajem veľa zdravia!!!

 

Piešťany 24. 03. 2020

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy