Piešťany očami Wintera

Dňa 15. septembra 2018 uplynie 50 rokov od smrti Ľudovíta Wintera, budovateľa piešťanských kúpeľov a tvorcu ich svetového mena.

Pri tejto príležitosti sa študenti 4.C s Ing. Miroslavou Rumanovou zúčastnili dňa 12. 9. 2018 výstavy Piešťany očami Wintera v priestoroch Elektrárne Piešťany. Výstava trvajúca do 15. októbra 2018 pozostáva z niekoľkých jeho nezrealizovaných a nedokončených plánov pre rozvoj kúpeľov a aj mesta.

Panely s historickými fotografiami z archívu Balneologického múzea Imricha Wintera znázorňujú šesť projektov – Palmárium a park, Kolonádový most a hotel Arthros, Záhradné mesto a lanovka na Červenú vežu, Most cez obtokové rameno Váhu, Prestavba Františkových kúpeľov a Floreát.

Súčasťou výstavy je aj informačný panel, ktorý popisuje postup prác na soche Ľudovíta Wintera. Túto sa snaží občianske združenie ProWinter zrealizovať aj s pomocou finančných príspevkov z verejnej zbierky od obyvateľov mesta Piešťany.

Po výstave sme si spoločne prezreli priestory elektrárne s odborným výkladom a dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí ako aj to, že Ľudovít Winter sa podieľal na vzniku samotnej piešťanskej elektrárne.