Pohybom ku zdraviu

10. máj bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za svetový deň – Pohybom ku zdraviu /Move for Health/. Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu.

Naša škola pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníka pohybové aktivity, počas ktorých žiaci cvičili pod vedením profi trénerov na školskom workoutovom ihrisku Octago.