PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA OD 12.10.2020

Oznamujem Vám, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy a športu Slovenskej republiky číslo 2020/17294:1-A1810, že dňom 12.10.2020  sa prerušuje prezenčná forma vzdelávania do odvolania.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany nebude poskytovať ani ubytovanie v školskom internáte.

Od zajtra 12.10.2020 bude prebiehať dištančná forma vzdelávania, pričom jednotlivé triedy budú kontaktovať vyučujúci prostredníctvom Edupage.

O ďaľších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage.

V priebehu pondelka budeme informovať o harmonograme prevzatia učebníc zo skriniek a školského internátu!

 

Prajem veľa zdravia a s pozdravom

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy