Prezentácia zručností našich študentov

Dňa 23. septembra 2019 sa v hoteli Austria Trend Hotel Bratislava konala otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR 2019 pod názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce. Naši študenti mali príležitosť počas celého dňa v rámci prehliadky aktivít stredných odborných škol predviesť svoje zručnosti v baristike, výrobe tradičných medovníkov a príprave francúzskych palacienk.

Viď poďakovanie:

Vážená pani/vážený pán,

dovoľte nám v mene Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vysloviť vďaku za Vašu participáciu na konferencii Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorá sa uskutočnila dňa 23. septembra 2019 v Bratislave.

Ďakujeme, za prínos vašej školy v rámci prezentácie zručností.

Pán Majumdar (riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC) sa vyjadril, že žiaci sú veľmi šikovní.

Na uvedenom linku môžete nájsť fotografie z podujatia: https://drive.google.com/drive/folders/1mTPwSGNTFLQi1kti9-NF-Bb2cVmpOyFb

Veríme, že sa v rámci spolupráce opätovne stretneme.

S úctou,

Odbor európskych politík (ŠIOV)