Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 03.09.2018 o 08.30 hod. v priestoroch školy.

Nástup všetkých žiakov bude o 08.00 hod. v kmeňových triedach. Žiaci sa dostavia na slávnostné otvorenie školského roka v jednotnom oblečení školy.

Prevádzku v školskej jedálni bude realizovať III.  A trieda.

Upozorňujeme, že vstup automobilom do areálu školy je určený iba pre zamestnancov školy.

 

Informácia pre žiakov 2. ročníka

Pre žiakov 2. ročníka sa uskutoční v dňoch 06. 09. 2018 – 07. 09. 2018  kurz pohybových aktivít – letné športy v priestoroch kúpaliska EVA. Všetci žiaci si prinesú so sebou plavky a športové oblečenie.