Sme víťazmi EKOLOGICKÉHO ČINU ROKA 2019!

TRNAVSKÁ ŽUPA je zároveň zelená župa a podporuje ochranu životného prostredia a ekologické aktivity.
Aj minulý rok vyhlásila súťaž Ekologický čin roka 2019. A v stredu vyhlásili víťazov. V kategórii materských, základných a stredných škôl sme sa stali víťazmi s projektom Zvyšovanie enviromentálneho povedomia hotelákov.
V roku 2019 sme sa starali o naše včielky pod gesciou Žanetky Petruškovej, vysadali nové ovocné stromy pod vedením Janky Baďurovej, starali sa o našu bylinkovú záhradku, pripravili nové oddychové prírodné miesta.
ĎAKUJEME za podporu Trnavskému samosprávnemu kraju!
Vieme, že máme ešte veľa možností realizácie ekologických aktivít v našom školskom areáli!.
A máme už aj nové nápady, ktoré budeme postupne realizovať.
Tešíme sa a ešte raz ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za uznanie!