Stredoškolská odborná činnosť

Aj 41. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti bol pre našu školu úspešný! Andrea Lukáčová a Terézia Varšavová zvíťazili v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Dominik Fabian získal krásne 2. miesto v odbore Ekonomika a riadenie. Vanessa Kleinová a Daniela Uhrinová budú Slovensko reprezentovať v Českej republike na SOČ!
Ďakujeme za reprezentáciu! Ing. Anna Petroffova a Ing. Elena Sklárová - ďakujeme za prípravu študentov a ich vysokú  motiváciu.