Tradičná odborná exkurzia v Prahe

Hoteláci - piataci už tradične v prvom školskom týždni spoznávajú stovežatú Prahu! Skoro 100 budúcich maturantov má bohatý program a možno už spoločne plánujú aj stužkovú !