Veľký športový úspech !

Tešíme sa, že hoteláci sú úspešní aj mimo hotelierstva a gastronómie!! Náš reprezentant Paľko Táborský vybojoval v dvojbobe 4. miesto na Majstrovstvách  Európy do 23 rokov v Lotyšskej Sigulde !!
Veľká gratulácia a hrdosť!!