VÝSLEDKY - PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

V prílohe uvádzame výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia.

Zápis prijatých uchádzačov

 

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020, ktorí budú prijatí na základe prijímacieho konania sa uskutoční dňa

17. mája 2019   v priestoroch školy  od 9.00 do 13.00 hod.

 

V prípade, ak zašle zákonný zástupca informácie na e-mail blaskovic.ladislav@gmail.com o nemožnosti sa dostaviť na zápis v stanovenom termíne, resp. oznámi túto skutočnosť telefonicky - potom môže zákonný zástupca zapísať žiaka 20.05.2019 a 21. 05. 2019 v čase  09.00-13.00 hod.

V prípade neprijatia na štúdium sa môže zákonný zástupca odvolať voči neprijatiu do 5 dní (poradie sa bude posúvať )!!!

Na zápis si prineste zápisný lístok !!!


Piešťany 16. 05. 2019

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy

 

prijatí žiaci - prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

 

neprijatí žiaci - prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

 

žiaci prijatí bez prijímacích pohovorov