VÝSLEDKY - PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači,

 

ďakujeme, že ste sa rozhodli podať prihlášku na strednú školu na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá už dlhodobo a kvalitne pripravuje budúcich odborníkov v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

 

Prijatí uchádzači - prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

 

Prijatí uchádzači – prijímacie konanie pre šk.rok 2020/2021 - systém duálneho vzdelávania

 

Neprijatí uchádzači ( možnosť podania odvolania ) - prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

 

Po zverejnení výsledkov Vás žiadame OBRATOM zaslať vypísaný a podpísaný dokument priložený v prílohe mailu - Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na mail HALWPNprijimacie2020@gmail.com ( scan, resp. foto ). Tento dokument môžete priniesť aj osobne do školy.

Pre neprijatých uchádzačov je dôležitá nasledovná informácia. Odporúčame podať odvolanie do 5 dní od oznámenia osobne do školy, resp. mailom na blaskovic.ladislav@gmail.com. Poradie uchádzačov sa bude určite posúvať po nenastúpení niektorých uchádzačov!!!

V prípade otázok nás kontaktujte na Ing. Ladislav Blaškovič - 0905209319.

Tešíme sa na budúcich hotelákov v školskom roku 2020/2021!

 

S pozdravom

 

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy