ZDRAVÉ VIANOCE A LEPŠÍ ROK 2021!

Prajeme všetkým hotelákom aj nehotelákom ZDRAVÉ, SLADKÉ A POKOJNÉ VIANOCE 2020!

A nech rok 2021 je oveľa lepší ako rok 2020 - plný zdravia, šťastia, lásky!

Nech je to rok splnených prianí! Veď všetci veľlké prianie máme a jeho splnenie prajeme celému svetu!

 

Hotelka team