Prax v zahraničí

Prax vo Švajčiarsku -  kantón Graubünden

Od polovice 90-tych rokov sa začal odborný kurz pre študentov hotelových akadémií na Slovensku, ktorý sprostredkúva Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici v spolupráci so Švajčiarskou školou pre turistiku a hotelierstvo v Chure ( Swiss School of Tourism and Hospitality).

Každý rok sa organizujú dva kurzy – letný kurz (jún – október) a zimný kurz (december – apríl), tj. 4 mesiace.

Naša škola vysiela tiež z áujemncov o tento druh odbornej praxe najprv do Banskej Bystrice, kde sa uskutoční výberové konanie, na ktorom si Švajčiari vyberajú svojich adeptov sami. Výberové konanie pozostáva z písomnej a ústnej časti, taktiež sa dáva dôraz aj na celkový vzhľad, oblečenie a správanie sa uchádzačov.

Obidve praxe, letný i zimný kurz, sa začínajú absolvovaním dvojtýždenného kurzu v škole v Chure podľa presného plánu šesť dní v týždni (komunikácia v nemeckom jazyku, náuka o víne, technika servisu, obsluhy a nastierania spojené s praxou). V nedeľu sa organizujú rôzne výlety, návštevy hotelových a gastronomických zariadení, alebo produkcie potravín a nápojov.

Celý kurz je ukončený skúškou a študenti sú rozdelení do rôznych centier cestovného ruchu v danom kantóne. Pracujú v hoteloch,  penziónoch a rodinných podnikoch v servise, gastronómií i house-keepingu, napríklad v mestách a dedinkách ako Davos, Pontresina, Arosa, St. Moritz, Locarno, Sent Klosters ap.

Okrem slovenských študentov sú tam študenti z Litvy, Maďarska a iných východoeurópskych krajín.

Z našej školy sa zúčastnilo za celé obdobie trvania praxe na zimnom a letnom kurze približne 130 študentov, ktorí obohatili svoje vedomosti o jazykové zručnosti a schopnosti v nemeckom jazyku, dozvedeli sa o mentalite, zvykoch a živote Švajčiarov, ako aj získali vynikajúce vedomosti v rámci odboru, predovšetkým v náuke o vínach.

Každý študent obdrží aj vysvedčenie (Zeugnis), v ktorom je hodnotenie jeho získaných vedomostí, ako aj zručností  z praxe.

Všetci sa vracajú domov nadšení a chcú sa vrátiť zase späť. Neposlednou mierou prispieva k nadšeniu mladých ľudí aj krása prírody vo Švajčiarsku, jej charakter a rozmanitosť, po odbornej stránke úroveň poskytovaných služieb a kontakt s hosťom.

 

Prax vo Francúzsku

 

Odborná letná prax vo Francúzsku je organizovaná už 10 rokov. Za ten čas sa jej zúčastnilo okolo 200 študentov. Žiaci pracujú v hotelových a reštauračných zariadeniach v rôznych strediskách cestovného ruchu v celom Francúzsku, vrátane Korziky. Ich pracovné zadelenie je v obsluhe alebo kuchyni reštaurácie, v bare, či ako chyžné v ubytovacích zariadeniach. Výber pracovného postu je  o.i. podmienený dosiahnutou úrovňou ovládania francúzštiny. Prax prebieha v čase od 15. júna do 15. septembra. Uchádzať sa o ňu môžu študenti po absolvovaní 3. ročníka študijného odboru 6323 6 a tiež žiaci vyššieho odborného štúdia (VOŠ). Pre žiakov 3.ročníka VOŠ je ešte možnosť vykonávať stáž v zimných strediskách v mesiacoch december-marec.

Prax - Grécko a Cyprus

 

Žiaci 3. ročníka Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera majú možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe v Grécku a na Cypre.

Veľmi obľúbenými  destináciami   letnej praxe sú hotely  na Kréte – Aquis Silva Beach a Star Beach Hotel alebo  Lindos Princess Hotel na Rodose.

Na základe pohovoru v anglickom jazyku  s manažérom  gréckeho alebo cyperského hotela  sú študenti zaradení  do nasledovných pracovných pozícií:

-       recepčný/recepčná

-       čašník/čašníčka

-       chyžná

-       asistent kuchára

Ich zaradenie závisí od vedomostnej úrovne anglického jazyka. Študenti majú príležitosť nielen zdokonaliť sa vo svojej odbornosti ,ale i zdokonaliť si jazykové zručnosti z anglického jazyka.