Prax

Predmet prax je špeciálnym odborným predmetom, ktorý dopĺňa odborné vzdelanie študentov o praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať.

Jedným z najdôležitejších výchovných momentov pre študenta hotelovej akadémie je stravovanie v kultúrnom prostredí, vytváranie správnych návykov pri stolovaní, dotváranie estetického cítenia.

Študenti tretích ročníkov vykonávaju prax v školskej jedálni, kde zabezpečujú reštauračné stravovanie /raňajky, obed, večera/ pod pedagogickým dozorom. Študenti štvrtých ročníkov vykonávajú prax v hotelových zariadeniach Slovenských liečebných kúpeľov

Odbornú prax vykonávajú študenti druhého, tretieho, štvrtého ročníka v gastronomických zariadeniach nachádzajúcich sa v regióne Piešťany. Sú to zariadenia s ktorými má škola podpísanú dohodu o zabezpečení praktického vyučovania:

- Slovenské liečebné kúpele Piešťany

- Kursalón Piešťany

- Hotel Magnólia Piešťany

- Café Wien Piešťany

- Hotel Máj Piešťany

- Penzión Diana Piešťany

- Penzión Hellene Piešťany

- Hotel Sandor pavilon Piešťany

- Hotel Park Piešťany

- Hotel Štefánik Myjava

- Penzión Chateau Krakovany

- Hotel Jeleň Hlohovec

- Horezza, a.s. Piešťany

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka absolvujú počas prázdnin dvojtýždňovú letnú prax.