Beseda

13. novembra 2018 sa v školskom internáte uskutočnila beseda na tému "Vzťahy medzi mužom a ženou". Besedu viedli Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. a Mgr. Peter Hubinák z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva.

Iskrenie medzi mužom a ženou, vzájomná úcta, prejavy lásky, spoločné záujmy a záľuby ale aj nevera vo vzťahoch boli obsahom stretnutia, ktoré prebehlo v príjemnej, neformálnej atmosfére.

G. Ipolyová, vychovávateľka