Čarodejnícky večer v školskom internáte

Dňa 14.11.2018 hneď po večeri žiačky Sevaldová Simona, Novotná Natália, Alexia Jesková pavučinami vyzdobili spojovaciu miestnosť, kde sa o 19:00 začal Čarodejnícky večer spojený s diskotékou.

Zmes nápadov, veselosti, smiechu a zábavy priniesli so sebou čarodejníčky a čarodejníci, ktorí prišli v originálnych čarodejníckych maskách. Po váhavom úvode sa žiaci postupne viac a viac zapájali do tanca na hudbu, ktorú pripravil Harwood Timothy Oliver.

Počas krátkych prestávok si žiaci pochutnávali na chutnom perníku, ktorý pripravili pani kuchárky zo školskej jedálne, začo im patrí krásne poďakovanie.

Bola to vydarená akcia plná tanca a zábavy.