Hádankárska súťaž

Vo štvrtok 28.3.2019 si žiaci prvého ročníka zmerali sily v ume, dôvtipe a šikovnosti. V spoločenskej miestnosti školského internátu sa uskutočnila hádankárska súťaž, ktorú organizoval pán vychovávateľ Peter Zelenay. Všetci žiaci sa predviedli primeranými vedomosťami. Blahoželáme nielen víťazovi, ale aj ostatným súťažiacim.

Víťazom sa stal Boris Maguth žiak 1.B triedy.