Interaktívna súťaž - záhady ľudského tela

Dňa 6.2.2019 si žiaci mohli otestovať svoje znalosti a vedomosti o ľudskom tele. V PC klubovniach sa konala interaktívna súťaž a žiaci na počítačoch vypĺňali otázky z oblasti zaujímavostí o ľudskom tele. Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov a absolútnou víťazkou sa stala Mária Alexandra Sitarčíková zo 4.D triedy so všetkými správnymi odpoveďami. Víťazka získala knižnú odmenu, týmto ďakujeme sponzorovi za vecný dar.

vychovávateľka L. Granec