Naši hoteláci na zimnom štadióne.

Dňa 11.4.2022 sa na Piešťanskom štadióne odohrával prvý zápas MS hokejistov do 18 rokov. Aj vďaka skandovaniu a podporným pokrikom takmer 80 študentov z internátu HAĽW skončil tento zápas pre slovenské mužstvo kladne 8:2.  Všetci sme si zápas užili a následne sa vrátili bez strát a v plnom počte na internát. Jediným sklamaním bolo zistenie, že na ďalšie zápasy boli lístky vypredané.

Dozor zabezpečili vychovávatelia p. Galandák, p. Galbavá, p. Ipolyová a p. Růčková.