Návšteva výstav v Dome umenia v Piešťanoch

Vo štvrtok 17.10.2019 žiaci školského internátu navštívili Dom umenia v Piešťanoch, kde si prezreli výstavu modelov historických odevov na bábikách od Z. Mudrákovej s názvom ,, Čriepky z dejín  módy ”. Výstava zachytávala prevažne európsku módu od staroveku po 20. storočie. Okrem spomínanej výstavy mali možnosť navštíviť aj ďalšie výstavy ale obrazov, či od poprednej slovenskej maliarky M. Bidelnicovej alebo maliara J. Bubáka s názvom ,, Symfónia o človeku ”.

vychovávateľka L. Granec