Návšteva výstavy výtvarného umenia.

Žiaci školského internátu pod vedením p. vychovávateľky Galbavej a Růčkovej strávili príjemné a obohacujúce popoludnie v galérii Domu umenia Piešťany.

Mali možnosť vidieť umelecké diela viacerých autorov :

Viliama  Zimana  - Lúčnica – krása v pohybe

ak. maliara Jozefa  Bubáka - Symfónia o človeku

a Výstavu diel členov Výtvarného klubu Piešťany.

Výstava žiakov  zaujala svojou pestrosťou.