Pokutové kopy

Ďalšou športovou akciou na multifunkčnom ihrisku bola súťaž žiakov školského internátu v pokutových kopoch, ktorá sa uskutočnila dňa 12.6.2019

Za dobrý výkon chválime a víťazmi sa stali :

  1. Matteo Enev 1.B
  2. Kristián Španihel 1.D
  3. Michal Jurašik 1.D