Súťaž o najlepšie bryndzové halušky

Súťaž o typické slovenské jedlo - bryndzové halušky sa konala dňa 21.2. 2019 v kuchynke K2 pod vedením pána vychovávateľa Petra Zelenaya. Súťaže sa zúčastnilo päť dvojčlenných družstiev.

Hodnotiaca komisia v zložení: p. Tamajková, p. Ipolyová, p. Manasová, hodnotili vzhľad, chuť a konzistenciu halušiek. Body pre hodnotenie boli prideľované nasledovne:

vzhľad  0 - 2body

chuť  0 - 2body

konzistencia 0 - 2body

Družstvu pridelili od 0 po 6 bodov. Body prideľoval každý člen komisie samostatne.

Výsledky boli nasledovné:

1.miesto - získali dve družstvá: T. Voltemar, S. Cagáňová - 16bodov

K. Španihel, K. Parciová - 16bodov

2.miesto - družstvo v zložení:  M. Konečný, S. Hlavatovič - 13bodov

3.miesto - družstvo v zložení:  V. Václaviková, M. Srnková - 12bodov

Po vyhodnotení sme všetkým súťažiacim aj divákom popriali dobrú chuť a po haluškách sa len tak „zaprášilo.“  Víťazi získali sladkú odmenu.