Vedomostný kvíz

Dňa 24.3.2022 sa v školskom internáte uskutočnil vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnilo 34 žiakov z viacerých výchovných skupín. Odpovedali na otázky z oblasti geografie, gastronómie, histórie Piešťan, hudby a športu. Zo zmiešaných družstiev sa na prvom mieste umiestnili žiaci Klára Markovičová, Tamara Oravská, Nina Bašnárová a Daniel Zachar, ktorí si odniesli víťaznú trofej a chutnú maxi pizzu. Sladkú odmenu získalo aj druhé a tretie družstvo.

Kvíz pripravili vychovávatelia: p. Galandák, p. Galbavá a p. Růčková.