Podkategórie

Vedomostný kvíz

Druhý ročník vedomostného kvízu sa uskutočnil dňa 1.3.2023 v školskej jedálni za účasti 18-tich družstiev. Žiaci v časovom limite zodpovedali  na otázky z oblastí – zemepisu, histórie, matematiky, gramatiky, hudby a športu. Prvé miesto s plným počtom správnych odpovedí získali žiaci - Janovič, Kozma, Medňanský. Vedomosti žiakov boli vyrovnané a o druhom a treťom mieste museli rozhodnúť doplnkové otázky. Vďaka nim sa na druhé miesto patrí žiakom - Bacula, Kreuz a Markovičová. Tretí skončili – Hoosová, Mikláš a Režnáková.

Kvíz zorganizovali: p. Galbavá, p. Pánska, p.Růčková