Výstava vlastných prác

V 18. týždni sa uskutočnila výstava prác žiačok ŠI. Vystavených bolo  20 prác -  výtvarných, modelárskych, tvorba z drôtu a a diamantové maľovanie.

Žiaci zo školského internátu si so záujmom prezreli vystavené diela a hlas odovzdali práci, ktorá ich najviac zaujala.

Hlasovaním sa na prvom mieste umiestnila P. Zelísková, na druhom mieste to bola žiačka  K. Brokešová a tretie miesto patrilo K. Ikerovej.

Touto prvou výstavou chceme založiť tradíciu  prezentácie šikovnosti a zručnosti žiakov v internáte.

Výstavku zrealizovali: p. Galbavá, p. Panská, p. Růčková