Výstavy v Dome umenia

Dňa 23.5.2019 sa žiaci 2.D s pani vychovávateľkou Borgulovou zúčastnili prehliadky výstavy drevených plastík zo zbierky Kornela Duffeka a malieb pod názvom „Život v pohybe“.

Obe výstavy si žiaci pozreli v Dome umenie s veľkým záujmom.