Faktúry 2012

Číslo Predmet Suma s DPH (EUR) Viazanosť
k
zmluve
Viazanosť
k
objednávke
Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO
31/2012 pranie prádla 121,86 Rámcová zmluva ŠI/001/2012 19.01.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
51/2012 dodávka toneru, fixy 145,25 ŠK/003/2012 27.01.2012 MaBaK s.r.o. Fándlyho 7174/11, Piešťany 45336598
38/2012 ciachovanie váh 307,32 ŠK/002/2012 25.01.2012 FROP a.s. Tehelná 2, Hlohovec 31424651
2/2012 telekomunikačné služby 1,55 10.01.2012 Slovak Telecom a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
13/2012 ochrana objektu 23,90 Rámcová zmluva 13.01.2012 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36703176
16/2012 dodávka: Wifi router 59,00 ŠK/001/2012 13.01.2012 ATec s.r.o. Teplická 78, Piešťany 31423957
37/2012 Dodávka: triedny výkaz, obal 5,16 1/2010 30.01.2012 SEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
78/2012 Seminár VEMA 44,40 06.02.2012 Vema s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374
70/2012 pranie prádla 179,11 SP/002/2012 02.02.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
69/2012 dodávka tlačív 485,86 02.02.2012 SEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
75/2012 hygienické potreby 1.116,83 ŠK/005/2012 02.02.2012 HygoPro s.r.o. Považská 95, Nové Zámky 36554901
101/2012 pracovná odev 55,39 24.01.2012 M.Piknová - ACKO Gaštanová 6396, Piešťany 36988219
102/2012 služby PO 74,74 Zmluva o výkone prác PO 13.02.2012 P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok 31 35351241
100/2012 Služby BOZP 120,00 Zmluva o poskytovaní šlužieb BOZP 13.02.2012 Ing. Ján Bugát Urbancova 21, Nitra 43865305
110/2012 Vodné, stočné 1.696,07 Rámcová zmluva 15.02.2012 TAVOS a.s. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
85/2012 telekomunikačné služby 1,55 09.02.2012 Slovak telecom Slovensko, a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
84/2012 ochrana objektu 129,94 Rámcová zmluva 09.02.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
83/2012 servisné práce 324,00

Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb č. 28052009

08.02.2012 TRACO Computers, s.r.o. Kukučínova 1663/3, Piešťany 31421652
82/2012 dodávka tepelnej energie 21.233,60 Rámcová zmluva 08.02.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
118/2012 členský poplatok 290,00 16.02.2012 AEHT Seige B.P.71 - Rue JOzeph Merten, L-9257 Diekirch
99/2012 pranie prádla 297,12 Rámcová zmluva SP/003/2012, SP/004/2012 13.02.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
111/2012 pranie prádla 394,22 Rámcová zmluva SP/005/2012, SP/006/2012 15.02.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
121/2012 čistiace prostriekdy 789,54 Zmluva o dodávke čistiacich prostriedkov ŠK/006/2012 16.02.2012 MADEL Slovakia s.r.o. Ambroseho 8, Bratislava 35951079
117/2012 dodávka silovej elektriny 3.389,75 Rámcová zmluva 16.02.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565
122/2012 služby virtuálnej knižnice 16,56 Zmluva o poskytovaní služieb VK/11/01/ 018 14.02.2012 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
129/2012 členský poplatok 33,00 Zmluva 20.02.2012 SANET Združenie používaateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Centru výpoč.techniky STU, Vazovova 5, Bratislava 17055270
130/2012 dezinksečné práce 207,13 27.02.2012 INTERVEGE s.r.o. Dudvážska 45, Piešťany 34142487
128/2012 dodávka zemného plynu 328,42 Rámcová zmluva 15.02.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
131/2012 kancelárske potreby 375,96 Rámcová zmluva ŠK/007/2012 21.02.2012 Milan Letovanec - LEMAX Trstínska cesta 9, Trnava 17672562
133/2012 školské stravovanie v praxi 39,35 24.02.2012 RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 35908718
142/2012 seminár VEMA 21,00 24.02.2012 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, Bratislava 31355374
141/2012 učebnice AJ 45,32 28.02.2012 Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6, Nitra 31441432
140/2012 správa servera 55,42 Zmluva 29.02.2012 AENet. s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
139/2012 správa servera 55,42 Zmluva 29.02.2012 AENet, s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
144/2012 mesačná kontrola EPS 66,24 Zmluva 01.03.2012 Juraj ŠImo - OPOM Bratislavská 39, Piešťany 14123029
145/2012 pranie prádla 76,20 Zmluva SP/007/2012 02.03.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
98/2012 telek.služby, inkaso 95,65 13.02.2012 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
143/2012 servisné práce 427,20 Zmluva o zabezpečovaní serv. služieb 28052009 01.03.2012 TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/663, Piešťany 31421652
174/2012 virtulána knižnica 16,56 Zmluva o poskytovaní služieb VK/11/01 /018 12.03.2012 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
171/2012 telef.poplatky 25,45 09.03.2012 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
156/2012 ochrana objektu 121,97 Rámcová zmluva 05.03.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
175/2012 služby SANET 150,00 Zmluva o dielo 9100205 12.03.2012 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete Vazovova 5, Bratislava 17055270
172/2012 pranie prádla 269,24 Zmluva SP/008/2012 09.03.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
173/2012 oprava kopírky 282,72 ŠK/010/2012 12.03.2012 FaxCopy a.s. Domkárska 15, Bratislava 35729040
169/2012 tonery a tlačiareň 774,34 ŠK/011/2012 07.03.2012 FaxCopy a.s. Domkárska 15, Bratislava 35729040
176/2012 dodávka silovej elektriny 2.847,44 Zmluva 12.03.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565
170/2012 dodávka tepelnej energie 24.721,50 Rámcová zmluva 08.03.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
193/2012 vodné, stočné 1.274,63 Rámcová zmluva 15.03.2012 TAVOS a.s. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
192/2012 doplnkový tovar k čistiacim prostriedkom 415,74 ŠK/008/2012 15.03.2012 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 44148542
194/2012 telef.poplatky 147,49 15.03.2012 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
191/2012 služby BOZP 120,00 Zmluva 14.03.2012 Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
195/2012 inzerát 14,21 15.03.2012 A.B. Piešťany, s.r.o. Vajanského 58, Piešťany 34139877
201/2012 tlačivá k maturite 64,49 19.03.2012 SEVT, a.s. Plynárska 6, Bratislava 31331131
207/2012 prietokový ohrievač 100,00 ŠK/013/2012 21.03.2012 AQUACENTRUM s.r.o. Žilinská 49, Piešťany 36236560
202/2012 dodávka zemného plynu 169,09 Rámcová zmluva 19.03.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
203/2012 pranie prádla 174,16 Zmluva SP/009/2012 19.03.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
205/2012 dodávka sporáka, plechov na pečenie 243,00 ŠK/012/2012 20.03.2012

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a, Piešťany 36228389
200/2012 LV-ubtovanie 276,00 19.03.2012 Chata AVC Ján Hečko Veľká Rača, Oščadnica 33917906
210/2012 inštalácia sporáka 49,20 ŠK/014/2012 21.03.2012 FA Urban Jozef URBAN Bašovce 92 30051584
208/2012 správa servera 85,42 Zmluva 22.03.2012 AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
209/2012 oprava nerezového stola 120,00 ŠK/009/2012 20.03.2012 KOVO s.r.o. Ul.Družby 77, Piešťany- Kocurice 31444512
206/2012 pranie prádla 190,57 Zmluva SP/010/2012 21.03.2012 Worldcolour s.r.o. J.B.Magina 8, Trenčín 34121579
212/2012 školenie - výťahy 51,00 23.3.2012 Ján Bobek Slovanská 31, Vrbové 33699992
228/2012 vyúčtovanie plynu za r. 2011 3.345,60 Rámcová zmluva 26.03.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
235/2012 vybudovanie wifi siete 5.877,60 Zmluva o dielo - vybudovanie WiFi siete v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. W. Piešťany VO/2012 - wifi 26.03.2012 TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, Piešťany 31421652
252/2012 pranie prádla 369,38 Zmluva SP/011/2012 04.04.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
264/2012 virtuálna kničnica 16,56 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/11/01/ 018 11.04.2012 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
265/2012 ochrana objektu 03/2012 129,94 Zmluva 11.042012 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
267/2012 pranie prádla 156,55 Zmluva SP/012/2012 11.04.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332,Trenčín 34121579
266/2012 internet 04/2012 1,55 Zmluva 11.04.2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
268/2012 dodávka tepelnej energie 03/2012 17.520,49 Rámcová zmluva 11.04.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
269/2012 služby BOZP 120,00 Zmluva 11.04.2012 Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
274/2012 folie a papier 74,94 ŠK/018/2012 11.04.2012 FaxCopy, a.s. predajňa Winterova 8, Piešťany 35729040
275/2012 oprava umývačky riadu 57,60 ŠK/015/2012 12.04.2012 Eduard AMBRA, servis bielej techniky Vinohradnícka 135/16, Topoľčany 34672656
276/2012 zasklenie okien 179,68 ŠK016/2012 12.04.2012 Sklenárstvo L.GUZOŇ Hurbanova 7, Piešťany 30051843
279/2012 zasklenie okien 42,37 ŠK019/2012 10.04.2012 Sklenárstvo L.GUZOŇ Hurbanova 7, Piešťany 30051843
281/2012 kopirovanie 119,18

Zmluva ZOZSP

IMPROMAT - Slov. s.r.o. Koceľova 9, Bratislava 31331785
296/2012 dodávka zemného plynu 237,48 Rámcová zmulva Dalkia a.s.

Einsteinova 25, Bratislava

35702257
280/2012 kontrola EPS 371,52 Zmluva J.ŠIMO - OPOM Bratislavská 39, Piešťany 14123029
298/2012 výroba bulletinu 789,26 Zmluva 208 Agentura, s.r.o. L.Zubka 16, Hlohovec 36285323

295/2012

vodné, stočné 2 371,42 Rámcová zmluva TAVOS, a.s. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
278/2012 dodávka elektriny 2 918,57 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5, Piešťany 35743565
236/2012 Banner 500x70 cm, štítok 8x2,5cm 67,20 21.03.2012 RE PUBLIC GROUP s.r.o. M.Waltario 7, Piešťany 00162019
242/2012 seminár PaM 44,40 VEMA s.r.o. Prievozská 14, Bratislava 31355374
244/2012 servisné práce 3/2012 324,00 Zmluva o zabezpečení serv. služieb 28052009 TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3 /1663, Piešťany 31421652
300/2012 správa servera 04/2012 55,42 Zmluva AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
315/2012 oprava chladiaceho pultu 93,90 ŠK021/2012 23.04.2012

Miroslav Hink Oprava, montáž a revízie chlad.zariadení

Chtelnica 578 12733121
302/2012 laminovacia folia 96,00 20.04.2012 MaBaK s.r.o. Fándlyho 7174/11, Piešťany 45336598
301/2012 klip roll 146,64

17.04.2012

UNIONTEX TRADE spol. s r.o. Kubranská 8, Trenčín 34117598
308/2012 pranie prádla 196,90 Zmluva SP015/2012 11.04.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
310/2012 pranie prádla 279,79 Zmluva SP013/2012 02.04.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
309/2012 pranie prádla 287,35 Zmluva SP014/2012 26.03.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
303/2012 Banner 5,4 x 2,1 m 300,00 20.04.2012 RE PUBLIC GROUP s.r.o. M.Waltariho 7, Piešťany 36256781
297/2012 refundácia telef. poplatkov 357,86 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
314/2012 tonery 499,27 ŠK022/2012 24.04.2012 FaxCopy a.s. Domkárska 15, Bratislava 35729040
305/2012 poháre 568,90 ŠI006/2012 19.042012 WELA - PORCELÁN s.r.o. K Výstavisku 630, Trenčín 34128409
306/2012 tonery 1533,88 ŠK020/2012 17.04.2012 FaxCopy a.s. Domkárska 15, Bratislava 35729040
316/2012 webhosting 91,19 02.05.2012 Q7 digital media s.r.o. Vajanského 58, Piešťany 36237141
318/2012 pranie prádla 106,15 SP016/2012 16.4.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
317/2012 kosenie areálu 175,85 V.Šiška - LESTECH Vozokany 62 33674515
323/2012 servisné práce 04/2012 324,00 Zmluva TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3/1663, Piešťany 31421665
324/2012 nájomné a prevádzkové náklady 1225,47 Národné osvetové centrum Námestie SNP 12, Bratislava 00164615
325/2012 oprava umývačky ŠJ 64,80 E.Gajdošíková G-GASTRO Kátlovce 269 41433793
326/2012 oprava kotla ŠJ 164,27 K.Gajdošík JAZ servis Kátlovce 269 33550492
368/2012 Internet 04/2012 1,55 Zmluva Slovak Telecom Slovensko a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
363/2012 virtuálna knižnica 04/ 2012 16,56 Zmluva o poskytovaní služieb VK/11/01/ 018 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
358/2012 služby technika BOZP 04/2012 120,00 Zmluva Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
364/2012 Ochrana objektu 04/2012 134,38 Zmluva ŽOS Bezpečnosť s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
359/2012 Dopravné služby COMENIUS 382,00 FM SLOVAKIA TRAVEL FOGAS Podolie 635 32783230
360/2012 čistiace prostriedky 899,35 Zmluva ŠK023/2012 30.4.2012 MADEL Slovakia s.r.o. Ambroseho 8, Bratislava 35951079
362/2012 vyúčtovanie elektrickej energie 04/2012 2177,34 Zmluva MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5, Piešťany 35743565
357/2012 vyúčtovanie plynu 04/2012 10267,06 Zmluva DALKIA a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
373/2012 SOČ -vystúpenie 50,00 Folklórny súbor MÁJ pri Gmynáziu v Piešťanoch SNP 4, Piešťany 35628855
373/2012 zemný plyn 04/2012 141,56 Zmluva DALKIA a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
371/2012 kancelárske potreby 305,40 Zmluva ŠK024/2012 10.5.2012 M.Letovanec_LEMAX Trstínska cesta 9, TRnava 17672562
369/2012 SOČ - stravovanie 1109,76 SOŠZ Brezová 2, Piešťany 00162442
375/2012 vodné, stočné 04/2012 1274,63 Zmluva TAVOS a.s. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
372/2012 servisné práce - SOČ 1705,64 TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3/1663, Piešťany 31421652
370/2012 ŠOČ - ubytovanie 3330,00 SOŠZ Brezová 2, Piešťany 00162442
391/2012 Služby technika PO 2Q/2012 64,74 Zmluva Richard Zomborský P. O. -TECH Starý Hrádok 31 35351241
392/2012 Služby počít.siete 04-06/2012 150,00 Zmluva o dielo 9100205 SANET Zdrzženie používateľov SADS Vazovova 5, Bratislava 17055270
394/2012 kosenie areálu 249,72 V.ŠIŚKA - LESTECH Vozokany 62 33674515
389/2012 pranie prádla 555,55 Zmluva SP017, 018/2012 23.4.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
395/2012 INKASO - telefóny 04/2012 276,11 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
397/2012 Školské stravovanie v praxi 04/2012 39,03 RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 35908718
399/2012 predplatné PORadca 2013 56,80 PORADCA  s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271
398/2012 zasklievanie okien 91,80 ŠI007/2012 18.5.2012 Sklenárstvo GUZOŇ Hurbanova 7, Pieršťany 30051843
407/2012 SOČ-fotografovanie 90,00 SK017/2012 03.04.2012 J.C.R.TRADE s.r.o. Teplická 58, Piešťany 36231207
411/2012 pranie prádla 362,62 zmluva SP/019/2012 10.05.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
412/2012 pranie prádla 232,01 Zmluva SP020/2012 16.05.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
413/2012 žalúzie vertikálne - látkové 234,92 ŠI008/2012 22.05.2012 Pavol Slavkovský-Tesniaca technika Pod Párovcami 1340/2, Piešťany 40197786
420/2012 pranie prádla 301,40 Zmluva SP021/2012 23.05.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
414/2012 servisné práce 05/2012 324,00 Zmluva TRACO Computers, s.r.o. kukučínova 3/1663, Piešťany 31421652
428/2012 virtuálna knižnica 16,56 Zmluva KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
429/2012 vyúčtovanie plynu 05/2012 5514,79 Zmluva DALKIA a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
430/2012 internet 05/2012 1,55 Zmluva Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
431/2012 správa servera 05/2012 55,42 Zmluva AENet, s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
438/2012 ochrana objetku 05/2012 134,38 Zmluva ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
437/2012 predplatné: vychovávateľ 8,40 Slovenská pošta a.s. Nám.slobody 27, Bratislava 36631124
439/2012 oprava auta 221,60 SK025/2012 08.06.2012 AUTOSERVIS MICHAL RAJČÁK Nám.sv.MIkuláša 185/6, Krakovany 43067778
432/2012 vyúčtovanie ele.energie 05/2012 2145,65 Zmluva MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565
445/2012 dezinsekčné práce 207,13 Intervege s.r.o. Dudvážska 45 , Piešťany 34142487
444/2012 vodné,stočné 05/2012 1328,06 Zmluva TAVOS a.s. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
456/2012 tel.poplatok 05/2012 -inkaso 251,74 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
458/2012 pranie prádla 172,15 Zmluva Worldcolour .s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
457/2012 plyn 05/2012 251,34 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25,Bratislava 35702257
459/2012 športové dresy 606,36 SILVERMAN s.r.o. Sadová 1, Vrbové 36278556
463/2012 predplatné za publikácie 65,17 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. M.Rázusa 23A, Žilina 31592503
466/2012 tlačivá 281,98 SEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava
462/2012 kontrola EPS 437,76 Zmluva Juraj Šimo-OPOM Vážska 11, Piešťany 14123029
470/2012 odb.prehliadka šport.náradia 70,71 SK028/2012 20.6.2012 Ľudovít Gereg-Servis I.KRASKU 488/12, Púchov 30483042
471/2012 inzerát na upratovačku 15,60 A.B. Piešťany s.r.o. Vajanského 58, Piešťany 34139877
473/2012 čistiace prostriedky 998,82 Zmluva MADEL Slovakia s.r.o. Ambroseho 8, Bratislava 35951079
477/2012 virtuálna knižnica 06/2012 16,56 Zmluva KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
485/2012 ASC agenda komplet SŠ 2013 399,00 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7, Bratislava 31361161
488/2012 vyúčtovanie elek. energie 06/2012 1631,66 Zmluva MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5, Bratislava 35743565
489/2012 vxúčtovanie plynu 06/2012 5163,89 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
494/2012 Internet 06/2012 1,55 Zmluva Slovak Telecom Slovensko a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
495/2012 ochrana objektu 06/2012 126,41 Zmluva ŽOS Bezpečnosť spol. s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
479/2012 služby BOZP 06/2012 120,00 Zmluva Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
496/2012 Predplatné: Práca a mzdy 51,02 Poradca podnikateľa s.r.o. Národná 18, Žilina 31592503
497/2012 Správa servera 55,42 Zmluva AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
498/2012 pranie prádla 555,79 Zmluva + objednávka SP23/2012 11.6.2012 Worldcolour s.r.o. Tlatovská 2332, Trenčín 34121579
499/2012 skrinka na kľúče ŠI 37,20 ŠI09/2012 12.7.2012 MaBaK s.r.o. Fándlyho 11, Piešťany 45336598
502/2012 náklady na zemný plyn 06/2012 168,89 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
501/2012 vodné a stočné 06/2012 1999,31 Zmluva TAVOS, a.s., Priemyselná10, Piešťany 36252484
503/2012 kosenie areálu 368,74 V.Šiška - LESTECH Vozokany 62 33674515
500/2012 telef.poplatky-inkaso 06/2012 253,07 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
506/2012 lanko zacie 54,26 V.Šiška - LESTECH Vozokany 62 33674515
508/2012 poradca riaditeľa školy 69,05 RAABE Štefánikova 16, Braislava 35908718
510/2012 pranie prádla 191,33 SP25,26/2012 11.7.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332 Trenčín 34121579
507/2012 oprav stropu v telocvični 300,00 ŠK029/2012 10.07.2012 Ján Matejík Hlavná 28, V.Orvište 3524048
509/2012 oprava a údržba internátu 3.484,70 Zmluva o dielo ŠI10/2012 19.6.2012 Juraj Pazdera-Elektromontáže Dudvážska 21, Piešťany 34663631
512/2012 správa servera 07/2012 55,42 Zmluva AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
504/2012 inzerát na vychovávateľa 21,66 09.07.2012 A.B. Piešťany, s.r.o. Vajanského 58, Piešťany 34139877
516/2012 ochrana objektu 07/2012 126,41 Zmluva ŽOS Bezpečnosť s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
517/2012 oprava športového náradia 585,19 ŠK030/2012 1.8.2012 Ľ.Gereg - SERVIS I.Krasku 488, Púchov 30483042
514/2012 štud..preukaz, kalk.zošit 928,80 ŠK026/2012 13.6.2012 PN Print s.r.o. Štefánikova 130, Piešťany 31428908
513/2012 vyúčtovanie plynu 07/2012 4859,51 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
519/2012 internet 7/2012 1,55 Zmluva Slovek telecom Slovensko a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
518/2012 vyúčtovanie el.energie 7/2012 865,70 Zmluva Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565
522/2012 pranie prádla 58,56 Zmluva SP29/2012 27.7.2012 WORLDCOLOUR s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
521/2012 pranie prádla 129,84 Zmluva SP/28/2012 20.7.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
523/2012 pranie prádla 67,34 Zmluva SP30/2012 3.8.2012 Worldcolour s.r.o Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
524/2012 pranie prádla 47,66 Zmluva Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 3412579
525/2012 Služby BOZP 7/2012 120,00 Zmluva Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
526/2012 Mesačná+štvrťročná kontrola EPS 371,52 Zmluva Juraj Šimo-OPOM Vážska 11, Piešťany 14123029
527/2012 maliarske a natieračske práce ŠI 4199,85 Zmluva-VO ŠI11/2012 19.7.2012 Ján Mokoš Športová 355, V.Orvište 14123266
528/2012 zviazanie triednych kníh 205,92 E-mail 28.6.2012 Ing. Pavol Frančák-PAMAS J.Zemana 35, Trenčín 30349192
520/2012 INKASO- tel. poplatok 7/2012 221,29 Zmluva TTSK, Starohájska 10, Trnava 37836901
535/2012 náklady na zemný plyn 7/2012 39,60 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
540/2012 pranie prádla 157,30 Zmluva SP31/2012 10.8.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
536/2012 kosenie areálu 381,05 V.Šiška LESTECH Vozokany 62 33674515
538/2012 kancelárske potreby 577,70 Zmluva LEMAX - M.Letovanec Trstínska cesta 9, Trnava 17672562
537/2012 tonery 2.771,70 Zmluva FaxCopy a.s. Domkárska 15, Bratislava 35729040
542/2012 dezinkčné a deratizačné práce 207,13 INTERVEGE s.r.o. Dudvážska 45, Piešťany 34142487
543/2012 oprava počítača 270,00 TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3, Piešany 31421652
556/2012 služby virutuálnej knižnice 16,56 Zmluva KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
554/2012 oprava šijac.stoja 59,00 ŠI15/2012 28.8.2012 Peter Klčo SDSK SNP 8, Vrbové 17610010
553/2012 služby PO 64,74 Zmlluva P.O.TECH, R. Zomborský Starý Hrádok 31 35351241
545/2012 správa počít.siete 150,00 Zmluva SANET Vazovova 5, Bratislava 17055270
552/2012 šatníková skrina s nadstavcom 6330,00 Zmluva o dielo P.Doktor-Nábytok PARAMA Hlavná ulica 202/7, Trebatice 46250255
576/2012 internet 8/2012 1,55 Zmluva Slovak telecom Slovensko a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
559/2012 finančný spravodajca 19,98 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, Zilina 31592503
579/2012 poradca riaditeľa školy 40,31 RAABE Štefánikova 16, Bratislava 35908718
577/2012 správa servera 8/2012 55,42 Zmluva AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
560/2012 predplatné Verejná správa 2013 57,60 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40, Zilina 36371271
583/2012 Hudba v škols. rozhlase 33,60 SOZA Rastislavova 3, Braitlsava 00178454
578/2012 Noviny SME 81,00 Petit Press a.s. F.Mojtu 18, Nitra 35790253
563/2012 služby BOZP 8/2012 120,00 Zmluva Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
582/2012 Nájomné - Dom Umenia PY 121,38 Zmluva o krátkodobom prenájme Národné osvetové centrum Námestie SNP 12, Bratislava 164615
562/2012 ochrana objektu 8/2012 134,38 Zmluva ŽOS Bezpečnosť s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
558/2012 kosenie areálu 83,82 SISKA Vlastimil - Lestech Vozokoany 62 33647515
574/2012 arboristické práce, výrub stromov 1000,00 ŠK032/2012 21.8.2012 Tree Care Lipová 1, Piešťany 44031319
561/2012 vyúčovanie plynu 08/2012 4785,64 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
581/2012 pranie prádla 47,86 Zmluva SP032/2012 20.8.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
584/2012 vodné, stočné 08/2012 187,08 Zmluva TAVOS spol. s r.o. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
588/2012 Tlačiareň na ŠI 276,00 SI 18/2012 11.9.2012 Tarantulas s.r.o. Sadová 140/20,Piešťany 36254223
289/2012 virtuálny počítač s posilnením hardware 315,00

00134/2012/
HAPn-12

28.8.2012 AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
585/2012 inkaso 08/2012-telefony 226,64 TTSK Starohájska 10, Trnava
609/2012 zemný plyn 08/2012 12,80 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
612/2012 školské stravovanie v praxi 09/2012 38,39 RAABE Štefánikova 16, Bratislava 35908718
599/2012 poradca riaditeľa 09/ 2012 40,31 RAABE Štefánikova 16, Bratislava 35908718
600/2012 pranie prádla 265,76 Zmluva SP 33/2012, SP 34/2012 27.8.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
622/2012 odstránenie revíznych závad 456,22 ŠKo33/2012 10.9.2012 Milan Medňanský - ELIZ Rudník 210, Myjava 36965537
631/2012 oprava výťahu 471,00 ŠI16/2012 6.9.2012 Dalkia a.s. einsteinova 25, Bratislava 35702257
607/2012 hygienický materiál 512,26 ŠKO34/2012 12.9.2012 MaBaK s.r.o. Fándlyho 7174/11, Piešťany 45336598
623/2012 čistiace prostriedky 670,88 ŠKo35/2012 24.9.2012 MADEL s.r.o. Ambroseho 8, Bratislava 35951079
693/2012 pranie prádla 159,67 SP 37/2012 1.10.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
692/2012 zemný plyn 9/2012 302,14 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
694/2012 pranie 307,58 Zmluva Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
695/2012 oprava počítača 360,00 Zmluva Traco Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, Piešťany 31421652
641/2012 žiarovky SI 24,84 SI21/2012 1.10.2012 SVENTEX s.r.o. A.Hlinku 15, Piešťany 36528561
646/2012 tlačivá 313,00 SEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
638/2012 servisné práce 06/2012 324,00 Zmluva TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany 31421652
640/2012 lieky pre ŠI 127,11 SI20/2012 24.9.2012 Lekáreň pri Váhu E.Belluša 12, Pišťany 46231382
624/2012 čistiace potreby 108,40 SK037/2012 24.9.2012 AGIRA plus, s.r.o. M.Bela 27, Piešťany 46012117
637/2012 semínár PaM 44,40 VEMa s.r.o. Prievozská 14, Bratislava 31355374
658/2012 predplatné Cestovateľ 2013 34,80 Cestovateľ, s.r.o. Medený Hamor 23, Banská Bystrica 36625302
642/2012 virtuálna knižnica 16,56 Zmluva KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977
659/2012 vyúčtovanie plynu 09/2012 5364,04 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
665/2012 ochrana objektu 09/2012 126,41 Zmluva ŽOS Bezpečnosť s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
661/2012 pranie prádla 157,34 Zmluva SP35/012 17.9.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
660/2012 pranie prádla 248,65 Zmluva SP35/2012 17.9.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
666/2012 čistenie kanalizácie 372,00 SK038/2012 28.9.2012 P.Klásek - čistenie kanalizácie Letná 37/A, Senec 40505219
668/2012 internet 09/2012 1,55 Zmluva Slovak Telecom Vajnorská 100/A, Bratislava 35763469
667/2012 vyúčtov.elek.energie 09/2012 1973,45 Zmluva MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5, Piešťany 35743565
670/2012 správa servera 09/2012 55,42 Zmluva AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
684/2012 služby BOZP 09/2012 120,00 Zmluva Ing. J.Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
685/2012 utierky pre ŠJ 126,14 11.10.2012 HygiPro s.r.o. POvažská 95, Nové Zámky 36554901
690/2012 Kontrola EPS 132,24 Zmluva J.ŠIMO - OPOM Vážska 11, Piešťany 14123029
671/2012 tlačivá 350,40 SEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
669/2012 server na stravné lístky 1279,97 Zmluva 00134/2012/
HAPn-14
4.10.2012 AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
683/2012 vodné stočné 09/2012 2002,57 Zmluva TAVOS a.s. Priemyselná 10, Piešťany 36252484
673/2012 inkaso-telefony 09/2012 269,69 TTSK Starohájska 10, Trnava 37836901
717/2012 registrovaný poplatok za program 20,00 JUNIOR ARCHIEIVEMENT SLOVENSKO N.O. Galvaniho 7/D, Bratislava-Ružinov 42166292
716/2012 tlačivá 47,51 SEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131
719/2012 čistenie kanalizácie 100,00 SKO41/2012 22.10.2012 ProfiKrtko Bašovce 308 43269176
/2012 servisné práce 10/2012 324,00 Zmluva TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany 31421652
720/2012 PC-TC škola a ŠJ 1689,60 22.10.2012 TarantulaS s.r.o. Sadová 20, Piešťany 36254223
750/2012 internet 10/2012 1,55 Zmluva Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
727/2012 virtuálna knižnica 16,56 Zmluva KOMENSKY s.r.o.

Park Mládeže 1, Košice

43908977
728/2012 predplatné Manažment školy 2013 56,16 IURA EDITION s.r.o. Oravská 17, Bratislava 31348262
730/2012 revízia sauny 60,00 M.Medňanský ELIZ Rudník 210, Myjava 36965537
760/2012 služby PO - 4Q/2012 64,74 Zmluva P.O. TECH - R .Zomborský Starý Hrádok 31 35351241
749/2012 ochrana objektu 10/2012 126,41 Zmluva ŽOS Bezpečnosť s.r.o. Koniarekova 20/B, Trnava 36237922
726/2012 pranie prádla 165,46 Zmluva SP39/2012 15.10.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská 2332, Trenčín 34121579
759/2012 náhradné diely na toalety 327,70 SI24/2012 08.11.2012 AQUA CENTRUM s.r.o. Žilinská 49, Piešťany 36236560
729/2012 právne služby 473,24 JUDr. Peter Kudri, advokát pplk. V.Abela 29, Piešťany 35239182
742/2012 doplnkové čistiace potreby 518,81 SK043/2012 30.10.2012 MaBaK s.r.o. Fándlyho 11, Piešťany 45336598
767/2012 čistiace prostriedky 603,81 SK044/2012 30.10.2012 MADEL s.r.o. Ambroseho 8, Bratislava 35951079
768/2012 technická dokumentácia 1456,20 M.Medňanský ELIZ Rudník 210, Myjava 36965537
762/2012 toaletné potreby 1564,02 SKO42/2012 23.10.2012 HygiPro s.r.o. Považská 95, Nové Zámky 36554901
769/2012 úprava elektroinštalácie 1833,00 Zmluva 00134/2012/
HAPn-17
18.10.2012 M.Medňanský ELIZ Rudník 210, Myjava 36965537
763/2012 vyúčtovanie elek.energie 10/2012 2925,90 Zmluva MAGNA E.A. Beethovenova 5, Piešťany 35743565
761/2012 tonery 4931,30 Zmluva SKO45/2012 30.10.2012 FaxCopy a.s. Domkárska 15, Bratislava 35729040
741/2012 vyúčtovanie plynu 10/2012 12415,32 Zmluva Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 35702257
766/2012 rukavice, čiapky pre ŠJ 16,09 Frape catering s.r.o. Pekárska 40A, Trnava 44178450
773/2012 členský poplatok 20,00 Asociácia SOŠ Slovenska F.Kráľa 20, Nitra
771/2012 poradca podnikateľa 11/2012 39,35 RAABE Štefánikova 16, Bratislava 35908718
772/2012 video 52,55 ABECEDY s.r.o. Niťová 4, Bratislava 45907731
775/2012 správa servera 10/2012 55,46 Zmluva AENet s.r.o. Javorová 30, Piešťany 44659695
774/2012 materiál na údržbu 92,99 SI25/2012 12.11.2012 DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavská 11/a, Piešťany 36228389
776/2012 služby BOZP 120,00 Zmluva Ing. Ján Bugár Urbancova 21, Nitra 43865305
751/2012 pranie prádla 138,44 Zmluva SP38/2012 8.10.2012 Worldcolour s.r.o. Zlatovská