Podkategórie

9. Máj - Deň Európy

Deň  9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe, tento deň nám pripomína Schumanovu deklaráciu.

Robert Schuman, bol francúzsky minister zahraničných vecí, ktorý vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, aby sa predišlo vojnám medzi európskymi národmi.

Jeho víziou bolo vytvoriť európsku inštitúciu, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr, tento rok to bude 70 rokov od jej podpisu. Rovnako si  pripomíname 135. výročie  narodenia  Roberta Schumana  (29.6.1886).

Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

Žiaci aj učitelia teoretických odborných predmetov sa zúčastnili 6 mája 2021 na  stream programe „DEŇ EURÓPY 2021 6.5.2021 SPOLU PREPOJENÍ“. Od 13. hodiny do 21.15  bol pripravený pestrý program.

Súčasťou programu boli  live vstupy z Košíc a Bratislavy, interaktívne prvky ako súťaže, virtuálna fotobúdka a kvízy, kultúrne vystúpenia, rozhovory s europoslancami a eurokomisármi na rôzne témy, ale aj videá z regiónov, premiéra novej časti relácie Ťažký týždeň s Jánom Gorduličom a predstavenie projektu Zvoľ si info. Na záver podujatia vo večerných hodinách zahrala naživo svoj koncert skupina Billy Barman.

 

Na základe ústavnej zmluvy článku I-8, tento 9.máj patrí aj medzi symboly Európskej únie, ktorými sú:

-         vlajka s kruhom dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí,

-         hymna, ktorá vychádza z „Ódy na radosť“ z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena,

-         mena EURO,

-         Deň Európy 9. mája,

-         heslo „Zjednotení v rozmanitosti“.

My sme  pri príležitosti Dňa Európy heslo EU upravili, na „Zjednotení v rozmanitosti chutí“ a žiaci IV. ročníka vyhľadali jedlá typické pre jednotlivé krajiny Európskej únie. Nakoľko nám situácia a covid-opatrenia neumožnili tieto jedlá uvariť a ochutnať, pripravili sme nástenku, kde sú k dispozícii aj recepty na ich prípravu.