Podkategórie

AKTIVITY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 14.6. 2023 sa v učebniach New York a Paríž v jazykovom pavilóne uskutočnili aktivity v anglickom jazyku pre triedy 1. ročníka, pod vedením p. učiteľky Vankovej a Vargovej. Hry, kvízy, kahoot a konverzačné témy pripravili študentky štvrtého ročníka Emily Vybiralová, Viktória Režňáková, Nina Žitňanská a Laura Polešenská.

Aktivity, ktoré študentky pripravili boli zamerané na prácu v skupinách, kde si študenti najmladšieho ročníka overovali vedomosti z anglického jazyka z rôznych oblastí života a tém. Študenti si mohli zahrať rôzne anglické stolové hry, pracovať so svojimi emóciami pomocou emotion cards a hrať kvíz o životnom prostredí. Prváci boli za svoju snahu, vedomosti a tímovú prácu odmenení dobrou náladou a sladkosťami. Ďakujeme kolegyniam Vankovej, Vargovej a študentkám 4. ročníka za skvelú prípravu oboch učební a vytvorenie veselej atmosféry. Vďaka patrí aj  študentom- prvákom za účasť a šikovnosť.