Podkategórie

Aktivity v rámci výchovného poradenstva

Naši prváci si vyskúšali aktivity na upevnenie kolektívu, pri ktorých zistili, že už po prvých mesiacoch fungujú celkom dobre v rámci triedy a že nikto z nich  nie je vyčlenený z kolektívu. Vyskúšali si, čo je podstatou spolupráce pri skupinovej či párovej práci. Odpovedali na pár zvedavých otázok výchovnej poradkyne a popremýšľali, či sa lepšie cítia v pozícii človeka, ktorý vedie iných, alebo sa radšej nechajú viesť.